Kategori Nedir
Tarih
Yazar TURKER
Bilgi Anlam Sorgulama
Okunma 197 kez okunmuş

Ötanazi nedir ötanazi ne demek

Ötanazi Nedir Ötanazi Ne Demek

Ötanazi Nedir Ötanazi Ne Demek?

Ötanazi kelimesi Türk Dil Kurumu kaynaklarında ve sözlükte, “ölme hakkı” anlamına gelmektedir. Ötanazi kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir, dilimize Fransızca üzerinden geçmiştir.

Ötanazi kelimesi eski Yunancada da görülmektedir “euthanasía, thánatos” kelimelerin birleşimi ile “iyi, hayırlı, hayırlı ölüm” anlamında da, kelime eskilere dayanmaktadır.

Kelime anlamı itibariyle “güzel ölüm, kolay ölüm, rahat ölüm” anlamlarına gelen ötanazi, ölümcül bir hastalığa yakalanan ve iyileşme imkânı kalmayan bir kimsenin hayatını, kendisinin veya kanunî temsilcilerinin isteği üzerine, acı vermeyen bir metotla sona erdirmektir.

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmaktır.

Aktif Ve Pasif Ötanazi Nedir?

Aktif ötanazi ile öldürücü madde kişiye doğrudan verilir; pasif ötanazide ise kişiye yapılan tedaviden vazgeçilir tedavi uygulanmaz. İki uygulamada da kişi ölüme terk edilir ancak aktif de öldürücü madde ile yaşama son verilmesi söz konusudur.

Aktif ötanazide, doğrudan (direkt) uygulama söz konusudur. Öldürücü madde, kurtarıcı tedavi uygulanması imkânsız olan hastaya doğrudan verilir. Aktif ötanazi doğrudan öldürmek olarak da tanımlanabilir.

Pasif ötanazide, dolaylı (indirekt) bir uygulama söz konusu olup, hastayı hayatta tutan makineler kapatılır ya da geçici – kısmi tedaviye yönelik ilaçların verilmesi kesilerek, ağrının giderilmesi dışında bir tedavi uygulanmaz.

Ötanazi Yasal Mı?

Pasif ötanazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır. Genellikle ötanazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar (physician assisted suicide) genel olarak yasa dışı olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır.

Ötanazi uygulaması Türkiye’de yasal değildir.

Ötanazi Caiz mi?

İslam dinine göre bir kişinin canına son vermesi caiz değildir. İntihar, ötanazi vs. gibi seçimler fıkhen uygun görülmemiştir. İslam dinine göre ötanazi caiz değildir.

Tedavisi tıbben mümkün görülmeyen bir hastanın acı ve ıstırapları ne ka­dar dayanılmaz olursa olsun, hayatına son vermek üzere hekime ötanazi izni vermesi, dinen caiz olmadığı gibi bu izin, hekimin ona ötanazi uygulamasını da mubah kılmaz.


Kaynak: TDK, NTV, Sorularla-İslamiyet, Genel-Bilgi.

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz?

Yorumunuz...