« Nedir »

Çeşni nedir ne demektir anlamı

Çeşni nedir ne demektir anlamı

Çeşni Nedir Anlamı? (Farsça) 1) (İsim) Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık. 2) (İsim, Mecaz) Özellik. 3) (İsim, Mecaz) Farklılık. Kaynak: TDK.

Hergele nedir ne demektir anlamı

Hergele nedir ne demektir anlamı

Hergele Nedir Anlamı? (Farsça) 1) (İsim) Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek. 2) (Sıfat, Teklifsiz Konuşmada) Terbiyesiz, görgüsüz (kimse). Kaynak: TDK.

Hicri nedir ne demektir anlamı

Hicri nedir ne demektir anlamı

Hicri Nedir Anlamı? (Arapça) Tarih başı olarak hicreti kabul eden. Kaynak: TDK.

Paratoner nedir ne demektir anlamı

Paratoner nedir ne demektir anlamı

Paratoner Nedir Anlamı? (Fransızca, İsim) Yıldırımsavar. Kaynak: TDK.

Sargın eğitim nedir ne demektir anlamı

Sargın eğitim nedir ne demektir anlamı

Sargın Eğitim Nedir Anlamı? (İsim) Örgün ve yaygın eğitim dışında, bireyin hayat boyu süren bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımı, informel eğitim. Kaynak: TDK.

Sargın nedir ne demektir anlamı

Sargın nedir ne demektir anlamı

Sargın Nedir Anlamı? (Halk Ağzında, Zarf) İçten, yürekten. Kaynak: TDK.

İnformel eğitim nedir ne demektir anlamı

İnformel eğitim nedir ne demektir anlamı

İnformel Eğitim Nedir Anlamı? (İsim) Sargın eğitim. Kaynak: TDK.

İnformel nedir ne demektir anlamı

İnformel nedir ne demektir anlamı

İnformel Nedir Anlamı? (Fransızca) 1) (Sıfat) Biçimsel olmayan. 2) (Sıfat) Resmî olmayan. Kaynak: TDK.