« Nedir »

Tulumbacı nedir ne demektir anlamı

Tulumbacı nedir ne demektir anlamı

Tulumbacı Nedir Ne Demektir Anlamı ? Detaylı açıklaması ile tulumbacı nedir ne demektir anlamı kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Tulumbacı Nedir TDK Anlamı? 1) (İsim, eskimiş) Mahallelerde bulundurulan yangın tulumbalarını, yangın olan yerlere götüren ve orada yangının söndürülmesine yardım eden kimse. Cümle içinde örnek: “Eski tulumbacıların bir koşuş tarzı vardı.” – […]

Köken nedir ne demektir anlamı

Köken nedir ne demektir anlamı

Detaylı açıklaması ile köken nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Köken Nedir TDK Anlamı? 1) (İsim) Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Cümle içinde örnek: Yazının kökeni resimdir. 2) (İsim) Soy, asıl. 3) (İsim, Ticaret) Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, […]

Asuman nedir ne demektir anlamı

Asuman nedir ne demektir anlamı

Asuman Nedir Ne Demektir Anlamı ? Detaylı açıklaması ile asuman nedir ne demektir anlamı kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Kelime Kökeni: Asuman kelimesi Türkçeye Farsça üzerinden geçmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Asuman sözcüğü Farsça eskimiş isim olarak ‘gök’ anlamına gelmektedir. Asuman TDK anlamı? (Farsça, İsim) Türk Dil Kurumu kaynaklarında Farsça isim […]

Name nedir ne demektir anlamı

Name nedir ne demektir anlamı

Name Nedir Ne Demektir Anlamı Detaylı açıklaması ile name nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Kelime Kökeni: Name kelimesi Türkçeye Farsça üzerinden geçmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Name sözcüğü Farsça eskimiş isim olarak ‘mektup’ anlamında kullanılmaktadır. Name TDK anlamı? (Farsça, İsim) Mektup. Kelimenin okunuşu “na:me” olarak telâffuz edilmektedir. […]

Çingene nedir ne demektir anlamı

Çingene nedir ne demektir anlamı

Detaylı açıklaması ile çingene nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Çingene kelimesi daha çok halk dilinde Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk için kullanılmaktadır, diğer halk dilinde geçen kelimeler ise; Çingen, Kıpti  ve Romandır. Çingene TDK anlamı nedir? (Özel) 1) (İsim) Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dünyanın […]

Mürebbi nedir ne demektir anlamı

Mürebbi nedir ne demektir anlamı

Mürebbi Nedir Ne Demektir Anlamı? (Arapça, İsim)  Detaylı açıklaması ile mürebbi nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Her kelimenin bir kökeni vardır, kelimenin kökenini bilmeden anlamlandırmak o sözcüğü anlamsız ve etkisiz kılar; bu nedenle kelimenin anlamını öğrenmeden önce kökenini öğrenmek daha doğru olacaktır. Kelime Kökeni: Mürebbi kelimesi Türkçeye […]

Piskopos nedir ne demektir anlamı

Piskopos nedir ne demektir anlamı

Piskopos Nedir Ne Demektir Anlamı? Detaylı açıklaması ile piskopos nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Kelime Kökeni: Piskopos kelimesi Türkçeye Rumca üzerinden geçmiş sözcükler arasında yer alır. Türk Dil Kurumunda kelimenin bir isim olarak din bilgisinde din görevlileri için kullanımının açıklaması yapılmıştır. Rumca din görevlilerine verilen bir isimlendirmedir. […]

Ruşen nedir ne demektir anlamı

Ruşen nedir ne demektir anlamı

Ruşen Nedir Ne Demektir Anlamı? (Farsça) Detaylı açıklaması ile ruşen nedir ne demektir anlamı; kelime kökeni, Türk Dil Kurumu ve sözlük anlamını öğrenelim. Her kelimenin bir kökeni vardır, kelimenin kökenini bilmeden anlamlandırmak o sözcüğü anlamsız ve etkisiz kılar; bu nedenle kelimenin anlamını öğrenmeden önce kökenini öğrenmek daha doğru olacaktır. Kelime Kökeni: Ruşen kelimesi Türkçeye Farsça […]